Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2016:1977 về Bơm và động cơ thể tích

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2016:1977 được ban hành với  về thể tích làm việc của Bơm và động cơ thể tích. Nội dung có trong tiêu chuẩn này được áp dụng cho bơm và động cơ thể tích có chuyển động quay liên tục dùng trong truyền dẫn thủy lực và hệ bôi trơn.

tieu-chuan-viet-nam-tcvn-20161977-ve-bom-va-dong-co-tich

Nhưng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2016:1977 không được áp dụng đối với bơm trục vít và động cơ.

Thể tích làm việc V0 của bơm và động cơ cần phải được chọn theo dãy sau:

 

Đơn vị: V0, cm3

0,100

1,0010,0100100010 000
0,1121,1211,21121120

11200

0,125

1,2512,5125125012500
0,1401,4014,01401400

14000

0,160

1,6016,0160160016000
0,1801,8018,01801800

18000

0,200

2,0020,0200200020000
0,2242,2422,42242240

22400

0,250

2,5025,0250250025000
0,2802,8028,02802800

28000

0,320

3,2032,0320320032000
0,3603,6036,03603600

36000

0,400

4,0040,0400400040000

0,450

4,5045,0450450045000

0,500

5,0050,0500500050000
0,5605,6056,05605600

56000

0,6306,3063,06306300

63000

0,710

7,1071,0710710071000

0,800

8,0080,08008000

80000

0,9009,0090,09009000

90000

Chú thích: Thể tích làm việc V0 là tổng số những thay đổi thể tích của ngăn làm việc trong một vòng quay của trục.

Đối với bơm điều chỉnh và động cơ, áp suất làm việc là tổng số những thay đổi lớn nhất thể tích của ngăn làm việc trong một vòng quay của trục. Thể tích làm việc là thông số dùng để xây dựng các dãy kiểu loại bơm và động cơ có áp suất danh nghĩa quy định.

Sai lệch đối với thực tế cho phép không được vượt quá ± 3% giá trị danh nghĩa được quy định trong dãy trên bảng trên.

Trên đây là nội dung về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2016:1977 về Bơm và động cơ thể tích, bạn có thể tham khảo hoặc nghiên cứu thêm bằng cách tải tài liệu tại đây!.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com