Phát triển các đô thị Bắc Giang trở thành cửa ngõ quan trọng của Hà Nội mới

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch phát triển đô thị Bắc Giang đến năm 2045 trở thành đô thị trung tâm của cửa ngõ Đông Bắc của Hà Nội.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào: Đồ án Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000); Đồ án Quy hoạch chung đô thị Việt Yên đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000); Đề án thành lập thị xã Việt Yên và các phường thị xã Việt Yên.

Phạm vi lập quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000) bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng hiện hữu (đô thị Bắc Giang). Diện tích lập quy hoạch hơn 25,8 nghìn ha.

Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn như sau: Phía Đông giáp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp huyện Việt Yên; phía Nam giáp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (sông Cầu); phía Bắc giáp huyện Lạng Giang và huyện Tân Yên.

Đồng chí Đặng Đình Hoan – Chủ tịch UBND TP Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị triển khai lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chung Đô thị Bắc Giang

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan để xây dựng và phát triển đô thị Bắc Giang trở thành một đô thị trung tâm, cửa ngõ quan trọng phía Đông Bắc của vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành đô thị loại I (trong đó sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Yên Dũng TP Bắc Giang).

Không gian đô thị Bắc Giang phát triển theo mô hình đa trung tâm kết nối thông qua 3 tuyến đường vành đai. Các trung tâm đô thị phát triển dựa trên cấu trúc khung tự nhiên với “trái tim” là núi Nham Biền và sông Thương.

Khai thác tối đa không gian cảnh quan hai bên bờ sông Thương và núi Nham Biền, hình thành nên đô thị xanh, hấp dẫn, kết hợp phát triển mở rộng đô thị và cải tạo, chỉnh trang các khu vực đô thị, làng xóm hiện trạng; phát triển các trung tâm cấp vùng về đổi mới sáng tạo, dịch vụ thương mại, y tế – giáo dục công nghiệp công nghệ cao tại TP Bắc Giang, chia sẻ, hỗ trợ chức năng về kinh tế, văn hóa với Thủ đô Hà Nội và kết nối phát triển với các địa phương trong vùng Đông Bắc Bộ.

Phấn đấu trước năm 2025, Việt Yên trở thành thị xã

Quy hoạch chung đô thị Việt Yên đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000) có phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Việt Yên, diện tích khoảng 17 nghìn ha.

Thời hạn lập quy hoạch, ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045 nhằm khắc phục các nội dung tồn tại của các đồ án quy hoạch trên địa bàn đô thị Việt Yên đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt giai đoạn trước đây về mọi mặt nhằm tránh sự sai khác, chồng chéo khi thực hiện lập và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

Phấn đấu trước năm 2025, Việt Yên trở thành thị xã. Đến năm 2027, đạt tiêu chí đô thị loại III và đến năm 2030 trở thành TP trực thuộc tỉnh Bắc Giang với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60 – 75%, đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 75 – 85% vào năm 2045.

Tính chất đô thị gắn với động lực phát triển chủ yếu gồm công nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ.

Dân số đến năm 2030 khoảng 305.000 người; năm 2045 khoảng 450.000 người.

Cấu trúc đa trung tâm hình thành 1 tâm, 4 cực phát triển và mô hình tập trung kết hợp phân tán để phát triển đô thị là phương án chọn để xây dựng quy hoạch định hướng phát triển đô thị Việt Yên trong lâu dài, trước mắt là thời kỳ đến năm 2045.

Trung tâm đô thị được xác định ở khu vực đô thị hiện hữu phát triển theo dạng lan tỏa mở rộng. Vùng trung tâm kết nối với sông Cầu kiến tạo trục không gian chức năng đô thị đa tiện ích.

Về tổng thể, đô thị Việt Yên được định hướng phát triển lan tỏa từ đô thị trung tâm là thị trấn Bích Động. Đây là hướng phát triển các khu vực đô thị tổng hợp, bao gồm các chức năng chính về phát triển dân cư đô thị, hành chính, văn hóa, dịch vụ thương mại và du lịch.

Theo ý kiến các nhà chuyên môn, Quy hoạch có điểm mới là dịch chuyển trung tâm về phía Nam trên cơ sở lan toả, giữ lõi các cực tăng trưởng. Phương án quy hoạch này đã giải được bài toán khó nhất về giao thông vì huyện Yên Dũng, TP Bắc Giang bị ngăn cách bởi sông, Quy hoạch này đã đưa ra các phương án kết nối, trong đó có đường xuyên núi, thêm một số cây cầu.

Các ý kiến cũng lưu ý trong phát triển đô thị mới, cần đặc biệt quan tâm dãy Nham Biền, đây sẽ là trung tâm du lịch quan trọng, cảnh quan xanh của TP trong tương lai nên cần phải giữ rừng, bảo vệ môi trường xanh, sạch.

Qua nghiên cứu và nắm bắt các nội dung, các thành viên UBND tỉnh nhất trí thông qua Đồ án và Đề án được trình bày tại Hội nghị.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com