Công thức tính toán liên kết hàn, liên kết đinh tán và bu lông

Liên kết hàn là một trong những loại liên kết được tạo ra bằng phương pháp hàn giữa các vật liệu, thường là vật liệu kim loại. Liên kết hàn bao gồm phần kim loại của mối hàn với vùng ảnh hưởng nhiệt và phần kim loại liền kề có trạng thái khác biệt rõ rệt so với phần kim loại ở trạng thái cơ bản.

Tài liệu phân loại, định nghĩa và nhận biết các đường hàn cơ bản như đường hàn đối đầu hay đường hàn góc. Phương pháp tính toán liên kết hàn ở mối hàn đối đầu với các phương chịu lực như lực dọc trục hay lực moment và lực cắt với công thức tính ứng suất trong các mối hàn do chịu tác dụng lực.

Tài liệu về liên kết hàn cũng cung cấp phương pháp tính chiều dày đường hàn góc và công thức tính toán liên kết hàn khi chịu tác dụng lực cụ thể như lực dọc trục, moment hay lực cắt và theo kim loại đường hàn hoặc theo kim loại thép cơ bản.

Bên cạnh liên kết hàn, liên kết đinh tán & liên kết bu lông cũng là những liên kết phổ thông và khá vững chắc trong xây dựng giàn không gian nói riêng và kết cấu thép nói chung. Đối với liên kết đinh tán, tài liệu phân tích cách liên kết và cường độ liên kết cũng như cách bố trí và sự làm việc của đinh tán như:

– Đinh tán bị thép cơ bản cắt đứt gọi là bị phá hoại cắt
– Thép cơ bản bị đinh xé rách gọi là bị phá hoại ép mặt.

Đối với liên kết bu lông, căn cứ vào độ chính xác trong quy trình chế tạo và theo sự làm việc của bu lông mà loại liên kế này được phân chia thành 2 loại là liên kết truyền lực qua tì chặt và liên kết truyền lực qua ma sát. Tài liệu cung cấp công thức tính toán khả năng chịu các lực như lực cắt, lực kéo và khả năng chịu ép mặt của bu lông khi thi công.

>> Tham khảo chi tiết tài liệu về liên kết hàn, liên kết bu lông và đinh tán tại đây

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com