Bài giảng Kết cấu thép đặc biệt – ĐH Kiến trúc Hà Nội

Bài giảng Kết cấu thép đặc biệt của giảng viên Vũ Huy Hoàng – ĐH Kiến trúc Hà Nội gồm các nội dung: Bunke và silô, bể chứa khí, bể chứa chất lỏng, tính toán vỏ mỏng tròn xoay, kết cấu thép bản.

KẾT CẤU THÉP BẢN

  1. Đại cương về kết cấu thép bản
  2. Tính toán vỏ mỏng tròn xoay
  3. Bể chứa chất lỏng
  4. Bể chứa đặc biệt
  5. Bể chứa khí
  6. Bunke và silo
Bài giảng kết cấu thép đặc biệt

Tài liệu bài giảng Kết cấu thép đặc biệt được thầy Vũ Huy Hoàng chuẩn bị kĩ lưỡng, tổng quan, dễ hiểu cho các em sinh viên chuyên ngành tiếp thu kiến thức dễ dàng nhất.

Nội dung của tài liệu này dành cho việc thiết kế các công trình đặc biệt bằng thép như: bể chứa chất lỏng, chất khí, các loại đường ống, tháp, trụ, kết cấu thép ứng suất trước. Các loại kết cấu này hiện ngày càng phát triển ở Việt Nam, nhất là trong xây dựng công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa dầu.

Tài liệu này là sự kế tục và phát triển các sách về Kết cấu thép của Bộ môn Kết cấu Thép-Gỗ qua nhiều thế hệ khác nhau. Để nâng cao khả năng áp dụng, trong nội dung của cuốn sách ngoài việc cung cấp các giải pháp cấu tạo kết cấu, lý thuyết tính toán, các tác giả còn đưa vào các thí dụ cụ thể bằng số. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong ngành xây dựng dễ dàng hơn khi thiết kế các công trình thực tế.

Bạn có thể tải tài liệu tham khảo này tại đây: [PDF]Bài giảng Kết cấu thép đặc biệt – ĐH Kiến trúc Hà Nội

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com