Tiêu chuẩn TCVN 2015:1977 về Lưu lượng danh nghĩa của chất lỏng

Tiêu chuẩn TCVN 2015:1977 được ban hành với nội dung về Lưu lượng danh nghĩa của chất lỏng. Đây là tiêu chuẩn nhà nước dùng để quy định những giá trị danh nghĩa của lưu lượng chất lỏng làm việc trong một đơn vị thời gian chảy qua những bộ phận thuộc hệ thủy lực và bôi trơn.

Lưu lượng danh nghĩa của chất lỏng Qdn phải được chọn theo dãy số sau.

Bảng: Lưu lượng danh nghĩa của chất lỏng

Lít/ph

dm3/sLít/phdm3/sLít/phdm3/sLít/phdm3/sLít/phdm3/sLít/ph

dm3/s

1,00,01611,00,161001,61 0001610 000100
12,50,201252,01 25020

1,60,02516,00,251602,51 60025
20,000,322003,22 00032

0,25

0,00402,50,04025,00,402504,02 50040
3,20,05032,00,503205,03 20050

0,40

0,00634,00,06340,00,634006,34 00063
5,00,08050,00,805008,05 00080

0,63

0,01006,30,10063,01,00630106 300100
8,00,12580,01,2580012,58 000125

Chú thích  Trỏng bảng về lưu lượng danh nghĩa của chất lòng thì đối với các ống dẫn cũng như các thiết bị và bộ lọc là các giá trị có thể làm tròn của khả năng chảy qua vị trí có tổn hao áp suất quy định.

Trên đây là một số nội dung của Tiêu chuẩn TCVN 2015:1977 được ban hành với nội dung về Lưu lượng danh nghĩa của chất lỏng, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu bằng cách tải về tại đây!.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com