Tiêu chuẩn TCVN 2013:1977 về Thùng chứa dùng cho hệ thuỷ lực và bôi trơn

Tiêu chuẩn TCVN 2013:1977 được ban hành với nội dung đề cập về các Dung tích danh nghĩa của Thùng chứa dùng cho hệ thuỷ lực và bôi trơn.

Dung tích danh nghĩa của thùng chứa dùng cho hệ thuỷ lực và bôi trơn phải được chọn theo dãy số quy định trong bảng dưới đây. Đối với các giá trị dung tích danh nghĩa của thùng chứa dùng cho hệ thuỷ lực và bôi trơn nằm ngoài giới hạn của dãy số đã quy định cần phải theo tiêu chuẩn TCVN 2146 – 77.

Dung tích danh nghĩa Vdn, dm3

1,0101001 00010 000
1251 250
1,6161601 600
2002 000
2,5252502 500
3203 200
4,0404004 000
5005 000
6,3636306 300
8008 000

Trên đây là một số nội dung có trong tiêu chuẩn TCVN 2013:1977 về Thùng chứa dùng cho hệ thuỷ lực và bôi trơn, đây chỉ là một trong những thông số cơ bản mà bạn cần nắm được đối với thùng chứa, ngoài ra bạn vẫn cần phải tham khảo thêm các tiêu chuẩn khác.

tieu-chuan-tcvn-20131977-ve-thung-chua-dung-cho-thuy-luc-va-boi-tron

Bạn có thể tải trực tiếp tài liệu về để tham khảo bằng cách tải tại đây!.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com