So sánh thiết kế dầm thép tổ hợp theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và tiêu chuẩn Việt Nam

So sánh, đánh giá thiết kế dầm thép tổ hợp hàn giằng liên tục theo phương ngang theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và tiêu chuẩn Việt Nam.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu và áp dụng nhiều loại tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép là tất yếu.  Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 40/2009/TT – BXD ngày 09/12/2009 về việc Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều công trình bằng kết cấu thép được thiết kế và thi công theo nhiều tiêu chuẩn nước ngoài như: AISC (Hoa Kỳ), BS5950 (Anh), Eurocode (Châu Âu). Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu so sánh việc thiết kế theo các tiêu chuẩn nước ngoài với tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam đã được thực hiện.

sanh-thiet-ke-dam-thep-hop-theo-tieu-chuan-hoa-ky-va-tieu-chuan-viet-nam

Bài viết này trình bày cách thiết kế dầm thép tổ hợp hàn giằng liên tục theo phương ngang theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (AISC 360-10 và ASCE-07) và tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5575-2912 và TCVN 2737-1995). Từ đó đưa ra những đánh giá, so sánh các kết quả tính toán và thiết kế khi áp dụng các hệ tiêu chuẩn khác nhau.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, việc thiết kế dầm thép được thực hiện theo hai bước riêng biệt là tính toán về bền khi chịu uốn và tính toán ổn định cục bộ bản cánh và bản bụng. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, khi thiết kế dầm thép, độ bền chịu uốn danh nghĩa có xét đến ảnh hưởng của điều kiện ổn định cục bộ bản cánh, bảng bụng. Do đó, bước đầu tiên là phải phân loại tiết diện để làm cơ sở cho việc xác định độ bền chịu uốn danh nghĩa.

Như vậy, về tính toán khả năng chịu uốn và điều kiện ổn định cục bộ, thiết kế theo TCVN5575- 2012, việc tính toán khả năng chịu uốn và điều kiện ổn định cục bộ của tiết diện độc lập lẫn nhau. Tuy nhiên, thiết kế theo AISC360-10 cho phép thiết kế các tiết diện có chiều cao lớn mà không phải gia cường các sườn. Điều này rất thuận lợi cho việc tự động hóa trong sản xuất

Để tham khảo tài liệu đầy đủ bạn có thể downloa tại đây.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com