Phần mềm SolidWorks – Xây dựng mô hình khuôn mẫu

Bài 5: Xây dựng mô hình khuôn mẫu

Xây dựng mô hình khuôn đúc (xây dựng mô hình khuôn mẫu) là một trong những bài học căn bản của giáo trình giới thiệu về Phần mềm SolidWorks, bạn có thể hiểu cơn bản rằng ở Sketch trên mặt phẳng Plane hoặc trên bề mặt mô hình thông qua việc sử dụng các cách hiển thị khác nhau, hiểu được định nghĩa đầy đủ cho Sketch bằng cách sử dụng công cụ ghi kích thước và công cụ tạo các mối quan hệ cho đối tượng.

Và thông qua bài học này các bạn sẽ được tham khảo và thông qua các ví dụ thực hành để có các khả năng sau: Xây dựng chi tiết Ratcher Body, sử dụng kiểu Extrude : Up To Next và Mid Plane, tạo đặc điểm Base và Boss bằng công cụ Extrude, tạo đặc điểm Cut bằng công cụ Extrude Cut, sao chép đặc điểm, liên kết các kích thước, hiệu chỉnh và chỉnh sửa lại các thông số của mô hình, tạo thư mục trên cây quản lý và sắp xếp tổ chức lại cây.

phan-mem-solidworks-xay-dung-mo-hinh-khuon-mau

Các nội dung chủ yếu của bài học:

Ý tưởng thiết kế

Đặc điểm Boss với Draft

– Xây dựng bộ phận Handle

– Ý tưởng thiết kế của bộ phận Handle

– Lấy đối xứng

Xây dựng đặc điểm đầu tiên

Sketching nằm trong mô hình

– Ý tưởng thiết kế của phần chuyển tiếp

– Tạo biên dạng đường tròn

– Thay đổi kích thước

– Sử dụng lệnh Extrude với lựa chọn Up To Next

– Ý tưởng thiết kế của bộ Head

Mối quan hệ giữa Sketch

– Hiển thị Options

– Hiệu chỉnh lại Option

– Chức năng của chuột giữa

Các phím tắt

Tuỳ biến người dùng trong SolidWorks

Sử dụng cạnh của mô hình trong quá trình tạo Sketch

– Sử dụng lệnh Zoom to Selection

Lưu lại công việc của bạn

Mở Sketch trên bề mặt của mô hình

– Lệnh Offset Sketch

– Lệnh Trim và Extend

Thuộc tính

– Thuộc tính của kích thước

– Hiệu chỉnh lại kích thước

Sử dụng lệnh Copy và dán

– Tạo đặc điểm lỗ

– Copy và dán đặc điểm

– Hiệu chỉnh lại kích thước

Lệnh Fillet.

phan-mem-solidworks-xay-dung-mo-hinh-khuon-mau-1

Hiệu chỉnh đặc điểm Fillet

Liên kết giá trị

Hiển thị cây Feature

Bài tập 14: Base Bracket

Bài tập 15: Ratchet Handle Changes

Bài tập 16: Slotted Link

Trên đây là một số nội dung của bài học về Xây dựng mô hình khuôn mẫu trong Phần mềm SolidWorks, bạn có thể tham khảo bằng cách tải tài liệu tại đây!.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com