Phần mềm SolidWorks – Mô hình đối xứng

Bài 6: Mô hình đối xứng

Mô hình đối xứng trong Phần mềm SolidWorks là một trong những tính năng giúp bạn tận dụng thời gian bằng các sử dung các mô hình có tính chất đối xứng giúp bạn có thể dùng các lệnh để tiến hành xây dựng mô hình đối xứng một cách dễ dàng.

Thông qua bài học này bạn có thể có khả năng thực hiện được các chức năng trong Phần mềm SolidWorks: lấy đối xứng các đối tượng trong mặt phẳng vẽ phác, sử dụng biên dạng mở trong mặt phẳng vẽ phác để tạo đặc điểm thành mỏng, hoàn thanh mô hình bẳng cách sử dụng lệnh Pattern để sao chép body, tự động ghi kích thước, sử dụng đặc điểm thành mỏng đẻ tạo đặc điểm có chiều dày không đổi, chọn một bề mặt khuất trong mô hình, so sánh các cách sử dụng lựa chọn Up to Next, Up to surface và offset from surface trong lệnh Extrude và tiến hành Extrude sketch theo hai hướng, cuối cùng là lấy đối xứng solid body để hoàn thành mô hình.

phan-mem-solidworks-mo-hinh-doi-xung-1

Thông qua bài học này bạn có thể nắm các bước trong quá trình xây dựng mô hình đối xứng:

1 – Lấy đối xứng các đối tượng trong mặt phẳng vẽ phác

Hoàn chỉnh biên dạng trong mặt phẳng vẽ phác bằng cách copy các đối tưọng qua một đường thẳng, cạnh hoặc đường Centerline.

2 – Lấy đối xứng body

Ta chỉ cần tạo một nửa hoặc một phần tư mô hình và sử dụng lệnh pattern để hoàn chỉnh mô hình.

3 – Đặc điểm thành mỏng

Sử dụng sketch mở với chiều dày không đổi để tạo chi tiết thanh mỏng

4 – Lệnh Round

Vo tròn các mặt xung quanh của mô hình

5 – Lệnh Mirror

Hoàn thành mô hình bằng cách lấy đối xứng pattern body qua mặt phẳng.

phan-mem-solidworks-mo-hinh-doi-xung

Những nội dung bạn cần lưu ý khi tham khảo bài đọc về mô hình đối xứng trong Phần mềm SolidWorks:

Tính chất đối xứng trong Sketch

– Đối xứng sau khi xây dựng Sketch

– Đối xứng trong quá trình xây dựng Sketch

– Lệnh Measuring

– Lệnh Chamfers

– Đối xứng thông qua mối quan hệ

Body đối xứng

Tự động tạo kích thước của Sketch

Đặc điểm tạo thành mỏng

– Sử dụng lựa chọn Up to Surface và End Condition trong lệnh Extrude

Lệnh Mirror Patterns

Tính đối xứng trong Drawing

Bài tập 17: Wedge Block

Bài tập 18: Idler Arm

Bài tập 19: Guide

Trên đây là một số những điều cần lưu ý và nội dung cơ bản về Phần mềm SolidWorks đối mới vấn đề mô hình đối xứng, bạn có thể tài tài liệu chi tiết về tham khảo

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com