Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2014:1977 về Xi lanh thủy lực và khí nén

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2014:1977 được ban hành với nội dung về các thông số cơ bản đối với Xi lanh thủy lực và khí nén. Các thông số cơ bản bao gồm : áp suất danh nghĩa P­dn; đường kính xilanh (pit tông trụ trơn) D, mm; đường kính cán pittông d, mm;  khoảng chạy pittông (trụ trơn) L, mm.

Tiêu chuẩn TCVN 2014:1977 được áp dụng cho xilanh thủy lực kiểu pittông trụ trơn và xilanh khí nén thông dụng. Nhưng nó không áp dụng đối với xilanh lồng.

tieu-chuan-viet-nam-tcvn-20141977-ve-xi-lanh-thuy-luc-va-khi-nen

Còn các thông số cơ bản được quy định về xi lanh thủy lực và khí nén sẽ được tùy chọn theo các dãy quy định trong bảng 1 – 4 dưới đây.

Khi chọn những kích thước dài phải ưu tiên chọn dãy thông số cơ bản. Ngoài các trị số các thông số cơ bản ở trong tiêu chuẩn này mà nó nằm ngoài giới hạn các dãy cần phải chọn phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 2144 – 77 và tiêu chuẩn TCVN 192 – 66.

Bảng 1:  Áp suất danh nghĩa P­dn

MN/m2 0,63* 1,0* 1,6* 2,5 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
KG/cm2 6,3* 10* 16* 25 63 100 160 200 250 320 400 500 630

Chú thích: Đối với các trị số áp suất có dấu (*) chỉ dùng cho xilanh khí nén.

Bảng 2:  Đường kính xilanh (pit tông trụ trơn) D, mm

Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản
10 100
110
12 125
140
16 160
180
20 200
220
25 250
250
32 320
36 360
40 400
45 450
50 500
56 560
63 630
70 700
80 800
90 900

Bảng 3: Đường kính cán pittông d, mm

Dãy cơ bản Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản Dãy phụ
10 100
110
12 120
14 140
16 160
18 150
20 200
22 220
25 250
28 280
32 320
320
36 360
4 40 400
45 450
5 50 500
56 560
6 63 630
70 700
80 800
90 900

Bảng 4: Khoảng chạy pittông (trụ trơn) L, mm

Dãy cơ bản Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản
10 100 1000 10 000
110 1120
12 125 1250
140 1400
16 160 1600
180 1800
20 200 2000
220 2240
25 250 2500
280 2800
3000
32 320 3150
3350
360 3350
3750
4 40 400 4000
4250
450 4500
4750
50 500 5000
5300
56 560 5600
6000
6 63 630 6300
6700
70 710 7100
7500
8 80 800 8000
8500
90 900 9000
9500

Trên đây là một số nội dung của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2014:1977 về Xi lanh thủy lực và khí nén, mọi thông tin cần tham khảo thêm bạn có thể tải về tại đây!.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com

Đối tác: XSMN - KQXS