Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2011:1977 về Bơm pít tông thủy lực

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2011:1977 được ban hành nhằm nêu đến các thông số cơ bản về Bơm pít tông thủy lực. Với các thông số cơ bản quy định về áp suất danh nghĩa,  số vòng quay danh nghĩa ndn hay thể tích làm việc V0, cm3.

TCVN 2011:1977 được áp dụng đối với bơm pít tông thủy lực dùng cho truyền dẫn thủy lực bao gồm ác thông số cơ bản của bơm pít tông thủy lực khi lựa chọn cần phải được lựa theo các dãy số quy định trong bảng 1 – 3 dưới đây.

Bảng 1:  Áp suất danh nghĩa Pdn

MN/m2 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
KG/cm2 63 100 160 200 250 320 400 500 630

Bảng 2:  Số vòng quay danh nghĩa ndn

Vòng/ph 300 378 480 600 750 960 1500 1920 2400 3000 3780 4800 6000
Vòng/s 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0

Chú thích thêm về số vòng quay danh nghĩa ndn: cho phép sử dụng số vòng quay danh nghĩa sau: 500 và 1000 vòng/ph (8,3 và 16,6 vòng/s). Đối với bơm được truyền động từ động cơ điện cho phép sử dụng số vòng quay danh nghĩa của động cơ điện không đồng bộ.

Bảng 3: Thể tích làm việc V0, cm3

1,00 10,0 100 1 000
11,2 112 1 120
1,25 12,5 125 1 250
14,0 140 1 400
1,60 16,0 160 1 600
18,0 180 1 800
2,00 20,0 200 2 000
22,4 224
2,50 25,0 250
28,0 280
3,20 32,0 320
36,0 360
4,00 40,0 400
45,0 450
5,00 50,0 500
6,30 63,0 630
71,0 710
8,00 80,0 800
9,00 90,0 900

Chú thích thêm về thể tích làm việc V0, cm3  thì khi chọn thể tích làm việc phải ưu tiên chọn dãy chính. Sai lệch thể tích làm việc không được vượt quá ± 3% giá trị ghi trong bảng.

Trên đây là các thông tin cơ bản được quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2011:1977 về Bơm pít tông thủy lực. bạn muốn nghiên cứu thêm về tài liệu có thể trực tiếp tải về tham khảo tại đây!.

Bản quyền Copyright © 2011 cong trinh thep.

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2 , Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang. Văn Phòng: Minh Khai - Hà Nội

Điện thoại: 0966.357.123

congtrinhthepviet@gmail.com

Đối tác: XSMN - KQXS